Провеждане на рекламни кампании в интернет

Петровсофт ЕООД изгражда и управлява  рекламни кампании в интернет. Посредством рекламните кампании които провеждаме продуктите и дейността на нашите клиенти стават широко разпространени и популярни в интернет мрежата. Освен в нашата рекламна мрежа ние провеждаме и рекламни кампании на клиентите си и в Goole AdwordsEtarget , Easytrader, Garga.biz  и много други. За нашите клиенти ние:

  • Създаваме  маркетингова стратегия
  • Планираме рекламните бюджети.
  • Изработваме рекламни банери.
  • Подготвяме политика на ценообразуване по ключови думи.
  • Следим за коректно протичане на кампаниите. 
  • Предпазваме от измамни и фалшиви кликвания.

Банери от последно провеждани рекламни кампании на наши клиенти.

 
 
 
 
 

 
      5rov.com