Изтегли EvroPro

  

За да работи коректно програмата ЕвроПро трябва да бъде инсталирано DAO35 за тази цел изпълнете следните действия:

1. Изтеглете ДАО35 от тук
2. Разархивирайте файловете
3. Инсталирай от DISK1/setup.exe
4. Изтеглете EvroPro от тук
5. Инсталирай програмата
6. Стартирай програмата и печели

Програмата не работи на 64-битов Windows

 
      5rov.com