ПетровСофт ЕООД извършва абонаментно обслужване на  фирмени компютърни мрежи на свои клиенти. Услугата включва както софтуерна и хардуерна поддръжка така и цялостен мениджмънт на информационните технологии на фирмата. Предлагаме бърза реакция и експедитивно отстраняваnе на проблеми в компютърните мрежи на нашите клиенти.

Ние предлагаме:

 • Профилактика
 • Архивиране и възстановяване на данни
 • Консултация
 • Инсталиране и преинсталиране на компютри 
 • Изграждане и надграждане на мрежи 
 • Пускане и управление на Windows и Linux сървъри
 • Доставка на компютърна техника на преференциални цени
 • Отстраняване на вируси
 • Време за реакция до 4 часа
 • Поддръжка на web site фирмени мейли и цялостната уеб представеност
 • и още